Puff
Miljö, kvalitet & livsmedelssäkerhet
Ryftes var tidigt ute med att kvalitets- och miljöcertifiera verksamheten, redan år 2000. Idag är certifieringen uppgraderad i enlighet med ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Företaget är även livsmedelssäkerhets certifierade i enlighet med ISO 22000. Du kan känna dig trygg med produkter från Ryftes.


Ett gotländskt företag med växtkraft
Ryftes Grönsaker AB är ett gotländskt familjeföretag med framåtanda. Du hittar oss i Fole socken, ungefär 15 km från Visby. Vi odlar, paketerar och säljer lantbruks- och trädgårdsprodukter, främst rotfrukter.

Grönsaker och rotfrukter har odlats på gården i över 40 år. Idag rår vi om cirka 150 hektar grönsaksodling. Vi har även ett 20-tal speciellt utvalda odlare anslutna till oss, som bidrar med ytterligare 300 hektar. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder ett brett och attraktivt sortiment året runt.

Låt dig väl smaka av Ryftes grönsaker.

Puff
Vi har Instagram!


Lägesrapport 4 september: Vår hemsida har varit lite inaktiv en tid tillbaka och vi arbetar nu för att snart kunna publicera vår nya sida. Vi lägger löpande upp nyheter på vårt Instagram, så följ oss där!
Ryftes på Instagram

Profilbroschyr


Profilbroschyr

Tidningsartikel


Här är den senaste artikeln om Ryftes.

Ryftes Grönsaker AB | Fole stora ryftes 906 | 621 75 Visby | 0498-360 60