Galia

Galiamelonen liknar sin kusin Cantaloupe men är något större och har ett ljusare fruktkött som ofta skiftar från vitt till grönt. Galiameloner brukar väga omkring 1 kg.

Sorten utvecklades i Israel i början av 1970-talet, och är den enda melonsorten som skördas under sensommaren. En galiamelon ska inte skördas förrän den är helt mogen, då sockerhalten är som högst.

Galia

Galiamelonen har stora likheter med Cantaloupe-melonerna, men är något större. Räkna med frukter som väger omkring 1 kg. Fruktköttet är ljust, och skiftar typiskt från grönt till vitt. Sorten utvecklades i Israel under början av 1970-talet.

Galia är den enda melonsort som skördas under sensommaren. Det är först när den är helt mogen och sockerhalten är som högst som den är redo för skörd.