Galia

Galiamelonen liknar sin kusin Cantaloupe men är något större och har ett ljusare fruktkött som ofta skiftar från vitt till grönt. Galiameloner brukar väga omkring 1 kg.

Sorten utvecklades i Israel i början av 1970-talet, och är den enda melonsorten som skördas under sensommaren. En galiamelon ska inte skördas förrän den är helt mogen, då sockerhalten är som högst.